• Idea Senior e-Newsletter Edisi November-Desember 2019